Kontakt

PROEKO Ryszard Samoć

mgr inż. RYSZARD SAMOĆ


ul. Cezarego Biernackiego 8
62-800 Kalisz


tel. 62 757 39 87


biuro@proeko-rs.pl (sprawy zakupów)

rs@proeko-rs.pl (sprawy merytoryczne)