Programy dla laboratoriów

Program KRZYWA dla Windows

Służy do gromadzenia danych związanych z wykonywaniem w laboratoriach chemicznych krzywych kalibracji oraz wewnętrzną kontrolą jakości pomiarów laboratoryjnych realizowaną przez karty kontrolne.

Polecam program Zobacz szczegóły

Program SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARÓW dla Windows

Program służy do obliczania niepewności dowolnych pomiarów i analiz , a w szczególności analiz chemicznych oraz pomiarów fizycznych. Obliczana jest złożona niepewność standardowa i niepewność rozszerzona.Do oszacowania niepewności jest stosowana metodyka zawarta przewodniku GUM "Wyrażanie niepewności pomiaru".

Zobacz szczegóły

Program ANALIZY WODY dla Windows

Służy do gromadzenia wyników analiz wody z uwzględnieniem charakterystycznej dla wodociągów struktury tj. obiektów (studni, stacji uzdatniana) i punktów poboru prób. Dostępne są różne zestawienia i wykresy

Zobacz szczegóły