Nowości

23 września 2021 r. Do pakietu "Operat FB" został dodany moduł do obliczania emisji pyłu podczas przeładunku kruszywa Więcej

4 stycznia 2021 r. Program "Emisja" uwzględnia wzory wyników wg. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. "w sprawie rodzajów wyników pomiarów..."

2 października 2020 r. Został opracowany moduł do obliczania emisji z maszyn roboczych na podstawie norm europejskich.
Uwzględniane są silniki Diesla i zapłonem iskrowym. Więcej.

3 sierpnia 2020 r. Został opracowany nowy moduł „Samochody” do pakietu "Operat FB", w którym emisja jest obliczana wg. metodyki EMEP/EEA i jest zgodna z programem Copert 5.3 z 2020 r. Więcej.

10 stycznia 2020 r. Program "Prognoza PEM" Windows uwzględnia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. "sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku". Przykłady zmian

29 kwietnia 2019 r. Program "Opłaty i Wykazy" tworzy oświadczenia podmiotu wg. wzorów opublikowanych przez Wody Polskie.

21 września 2019 r."Operat FB" eksportuje do Google Earth wykresy izolinii. Widok okna Google Earth.

24 lipca 2019 r. Do pakietu "Operat FB" - został dodany moduł ”Emisja z malowania” do obliczania emisji z odparowania LZO z materiałów lakierniczych. Widok okna.

20 sierpnia 2018 r. W Programie "Emisja c/s" dodano nowy sposób obliczania niepewności stężenia pyłu - wg. PN-EN 13284-1. Widok okna.

12 marca 2018 r. Został opracowany moduł "iMeteo" umożliwiający pobieranie publicznie dostępnych obserwacji meteorologicznych w celu tworzenie róż wiatrów do pakietu Operat FB.

12 maja 2017 r. w pakiecie Operat FB" dodano narzędzie do określania (lub zmiany) rozmiaru sieci obliczeniowej poprzez zaznaczanie obszaru myszą. Widok okna.

14 stycznia 2017 r. W pakiecie "Operat FB" można obliczyć efekty ekologiczne z różnicy sum emisji między dwoma projektami Widok okna. Raport w Excelu