[Strona główna] [Powietrze] [Laboratorium] [Inne] [Cennik] [Kontakt] [Nowosci] [Zastosowania]

Moduł SPALANIE dla Windows          

"Spalanie" służy do obliczania emisji z procesów spalania energetycznego, ilości spalin,  prędkości i temperatury gazów u wylotu z emitora oraz do przekazywania wyników do pakietu "OPERAT FB" dla Windows. Stężenia w spalinach  mogą być porównane ze standardami emisyjnymi.

Aplikacja jest  dostępna jest w dwóch wersjach:

 • moduł do pakietu "Operat"
 • wersja samodzielna 

WPROWADZANE DANE:

Dla każdego emitora można wpisać dane do 30 kotłów tj.: 

 • typ , moc i sprawność i czas pracy kotła, 
 • dane paliwa: kaloryczność zawartość popiołu i siarki, roczne zużycie paliwa 
 • skład frakcyjny unoszonego pyłu i przedziałowa skuteczność odpylania 
 • wymiary emitora 
 • współczynnik nadmiaru powietrza i temperatura gazów 
 • skład gazu (przy spalaniu gazu) 
 • ułamek gazów suchych w spalinach ( za wyjątkiem spalania gazu gdzie jest obliczany automatycznie)

WYNIKI:

Na podstawie wprowadzonych danych program "SPALANIE" wykona obliczenia i wydruki: 

 • maksymalnego zużycia paliwa w kotle 
 • emisji maksymalnej, rocznej i średniej 
 • wzorów użytych do obliczenia emisji
 • ilości spalin (z użytymi wzorami) oraz prędkości i temperatury gazów u wylotu z emitora 
 • stężeń w  spalinach , w war.umownych  gazie suchym, w przeliczeniu na normatywną ilość tlenu, porównania ze standardami emisyjnymi oraz emisji nie przekraczającej normy,
 • składu frakcyjnego emitowanego pyłu 


Wszystkie zestawienia można wyeksportować np. do Word-a. Przyspiesza to istotnie tworzenie dokumentacji do wydania pozwolenia na emisję lub raportu.

Wyniki obliczeń sumarycznej emisji, współczynników czasów emisji, składu frakcyjnego pyłu i parametrów emitora można automatycznie wyeksportować do pakietu "OPERAT". 

Program zawiera wskaźniki emisji dla kilkudziesięciu typów palenisk i różnych paliw: węgla, drewna, paliw ciekłych i gazowych przesłane pismem MOŚZNiL z dnia 30 kwietnia 1996 r. oraz z opracowania KOBiZE z 2015 r.  Ponadto w zasobach  programu dostępne są  wskaźniki emisji ze spalania propanu i butanu oraz z silników przemysłowych wg.EPA.

Użytkownik może modyfikować wskaźniki lub dodać inne typy palenisk.

Ponadto można obliczyć emisję wybranych substancji na podstawie zmierzonych lub gwarantowanych stężeń w spalinach .

Moduł zawiera dopuszczalne stężenia substancji w spalinach  z rozporządzenie M.Ś. z dnia 4 listopada 2014 r. "w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów" co umożliwia porównywanie obliczonych stężeń , przeliczonych na gaz suchy i normatywną zawartość tlenu, z dopuszczalnymi oraz obliczanie przekroczeń.

Cena: 540 zł (jako moduł do pakietu OPERAT, 650 zł wersja samodzielna)
Tak, proszę o przesłanie oferty pocztą!

Pobierz wersję demo (6 MB)
 

© 2016 PROEKO Ryszard Samoć