Moduł "Chłodnie Kominowe" do pakietu OPERAT-FB dla Windows


Moduł służy do do obliczania wyniesienia spalin algorytmem M.Schatzmana i A.J. Policastro  (zawartym w VDI  3784) stosowanym w przypadku chlodni kominowych. Wyniesienie jest wykorzystywane o obliczeniach stężeń w pakiecie Operat FB.

W algorytmie tym wyniesienie jest funkcją odległości od emitora,  zależy od  warunków meteorologicznych, prędkości, temperatury i wilgotności gazów.

Przykład obliczeń wyniesienia dla różnych stanów równowagi
H


Widok okna  do testowania i walidacji modułu

testowanie H


Wprowadzanie danych w pakiecie Operat

Wprowadzanie danych emitora