Zasady dystrybucji pakietu OPERAT-FB dla Windows i dodatkowych modułów

Zamówienie można przesłać przez e-mail: biuro@proekors.pl

Za wyjątkiem zakładów budżetowych, płatność następuje  za pobraniem pocztowym lub przelewem przed wysłaniem pakietu, na podstawie faktury pro-forma.

Pakiet razem z instrukcją, gwarancją, licencją  i kluczem jest wysyłany pocztą.

Program jest nagrywany na płycie CD, na życzenie moze być wysłany na pendrivie.Pakiet jest chroniony kluczem sprzętowym (USB)  Klucz HASPi dlatego może być użytkowany tylko na takiej liczbie stanowisk na jaką zakupiono licencję.


Użytkownik otrzymuje licencję i gwarancję zawierającą następujące punkty (fragment):

"Legalnemu użytkownikowi przysługują:

  • bezpłatne konsultacje  w zakresie obsługi programu, w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu,
  • dostęp do aktualizacji oprogramowania przez Internet w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu ,
  • dwunastomiesięczna gwarancja od dnia przekazania programu,
  • gwarantowane jest bezpłatne przesłanie nowej wersji programu w ciągu roku od daty zakupu w przypadku zmiany przepisów dotyczących sposobu obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
  • prawo do nowych wersji programu po obniżonej cenie (o pojawieniu się nowej wersji i jej cenie Użytkownik zostanie poinformowany),
  • prawo do podpisania długoterminowej umowy o konserwacji oprogramowania."

Wypełnij zamówienie