Moduł IMap

Moduł służy do pobierania map z serwerów internetowych do wykorzystania w pakiecie Operat FB” jako mapy do wyboru współrzędnych lub mapy do wykresu izolinii.
Moduł korzysta z serwisu GoogleMaps lub  WMS (ogólnopolskich i powiatowych). Mapy Google są mapami komercyjnymi, z których można korzystać nieodpłatnie do maksymalnie 25 tys. pobrań mapy dziennie. Korzystanie z map WMS powinno się odbywać z zachowaniem  regulaminu serwisu WMS.

Po wpisaniu nazwy miejscowości lub adresu program wyświetli listę lokalizacji spełniających te wyszukiwania.
Szukanie miejscowości

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” program otworzy mapę Google z ustawionym środkiem mapy na współrzędne geograficzne dla wybranej lokalizacji. Wybrana mapa

Jesli mapa ma być wykorzystana do obliczenia średniej aer. szorstkości terenu to można zaznaczyć okrąg o średnicy 50*h.
Okrag 50h


Przykłady map pobranych ze serwerów WMS:

mapa sozologiczna

mapa satelitarna

Legnica

Zarządzanie listą serwerów WMS

Zarządzanie