Przycinanie stref z0

Informacja: obliczanie średniej aerodynamicznej  szorstkości terenu jest ujęte w filmie .


Przykład  automatycznego przycinania strefy o określonej aerod. szorstkości terenu do okręgu o promieniu 50*hmax

przed przycięciem
po przycięciu

W niektórych przypadkach program utworzy osobne wielokąty

przed przycięciem
po przycięciu
przed  przycięciem
po przycięciu

Przykład komunikatu z propozycją modyfikacji stref

komunikat


Widok okna do obliczania średniej aerodynamicznej szorstkości terenu

średnia z0