Oferta firmy

Pakiet OPERAT FB dla Windows

System służy do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.

Polecam program Więcej

Program OPŁATY I WYKAZY dla Windows

Służy do obliczania opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, pobór wody i zrzut ścieków oraz składowanie odpadów, Generowane są wykazy informacji do Urzędu Marszałkowskiego wg wzoru z rozporządzenia MK z dnia 11 grudnia 2019 r. oraz lat poprzednich.

Więcej

Program EMISJA dla Windows

Służy do obliczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery na podstawie wyników pomiarów manualnych i automatycznych. Każdy pomiar jest związany z zakładem i emitorem.

Więcej

Program KRZYWA dla Windows

Służy do gromadzenia danych związanych z wykonywaniem w laboratoriach chemicznych krzywych kalibracji oraz wewnętrzną kontrolą jakości pomiarów laboratoryjnych realizowaną przez karty kontrolne.

Więcej

Program WYKRES HAŁASU dla Windows

Służy do sporządzania wykresów poziomu dźwięku na podstawie wyników obliczeń przeprowadzonych przez program ZEWHALAS v.4.x

Więcej

Nowości

2 października 2020 r. Do pakietu "Operat FB" dodano moduł do obliczania emisji z maszyn roboczych na podstawie norm europejskich.
Więcej.

3 sierpnia 2020 r. Został opracowany nowy moduł „Samochody” do pakietu "Operat FB", w którym emisja jest obliczana wg. metodyki EMEP/EEA i jest zgodna z programem Copert 5.3 z 2020 r. Więcej.

10 stycznia 2020 r. Program "Prognoza PEM" Windows uwzględnia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. "sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku". Przykłady zmian

21 września 2019 r. "Operat FB" eksportuje do Google Earth wykresy izolinii. Widok okna Google Earth.

Zastosowania

Łącznie ponad 1600 użytkowników programów, w tym:

  • 150laboratoriów
  • 51wyższych uczelni
  • 272zakładów przemysłowych
  • 86urzędów administracji publicznej
  • 1000projektantów