PROEKO Kalisz

Cennik

Nazwa programu

Cena netto

Program EMISJA dla Windows (pomiary emisji). 3170 zł
    - moduł do importu danych z EMIOTESTU 560 zł
    - moduł do importu danych z pyłomierza P-10ZA. 1140 zł
   
Program OPŁATY i WYKAZY dla Windows - moduł Emisja (emisja do atmosfery)
1800 zł
Program OPŁATY i WYKAZY dla Windows - komplet (emisja, pobór wód i zrzut ścieków, składowanie odpadów) 2550 zł
   
Pakiet OPERAT FB dla Windows - wersja podstawowa 2700 zł
Pakiet OPERAT FB dla Windows - wersja profesjonalna 3800 zł
    - moduł SPALANIE do pakietu OPERAT FB 900 zł
    - moduł SAMOCHODY v.EMEP/EEA do pakietu OPERAT FB 2230 zł
   - moduł CHŁODNIE KOMINOWE do pakietu OPERAT FB 3140 zł
   - moduł iMETEO do pakietu OPERAT FB 1010 zł
   - moduł MASZYNY ROBOCZE do pakietu OPERAT FB
   (cena dla nieposiadających modułu "Samochody")
400 zł
   
Program SPALANIE dla Windows - wersja samodzielna 1110 zł
Program PROGNOZA PEM dla Windows 1770 zł
Program PRZEPŁYW dla Windows 900 zł
Program KRZYWA dla Windows 940 zł
Program SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARÓW dla Windows 1770 zł

Zniżki

  • W przypadku jednoczesnego zakupu, cena licencji na drugie stanowisko komputerowe wynosi 60 % ceny programu, trzecie i każde następne 40 % ceny.
  • Stosowane są 40 % zniżki dla szkół i wyższych uczelni.

Informacje

  • Do cen należy doliczyć 23 % podatek VAT.
  • Cena obejmuje koszt wysyłki programu pocztą, instrukcję, licencję i roczną gwarancję.
  • Licencja jest bezterminowa.
  • W przypadku dokupywania modułów później niż rok od zakupu głównego programu wymagany jest zakup aktualizacji tego programu. Ceny ważne do końca grudnia 2023 r.