Nowości

10 stycznia 2020 r. Program "Prognoza PEM" Windows uwzględnia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. "sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku". Przykłady zmian

21 września 2019 r."Operat FB" eksportuje do Google Earth wykresy izolinii. Widok okna Google Earth.

24 lipca 2019 r. Do pakietu "Operat FB" - został dodany moduł ”Emisja z malowania” do obliczania emisji z odparowania LZO z materiałów lakierniczych. Widok okna.

29 kwietnia 2019 r. Program "Opłaty i Wykazy" tworzy oświadczenia podmiotu wg. wzorów opublikowanych przez Wody Polskie.

20 sierpnia 2018 r. W Programie "Emisja c/s" dodano nowy sposób obliczania niepewności stężenia pyłu - wg. PN-EN 13284-1. Widok okna.

12 marca 2018 r. Został opracowany moduł "iMeteo" umożliwiający pobieranie publicznie dostępnych obserwacji meteorologicznych w celu tworzenie róż wiatrów do pakietu Operat FB.

12 maja 2017 r. w pakiecie Operat FB" dodano narzędzie do określania (lub zmiany) rozmiaru sieci obliczeniowej poprzez zaznaczanie obszaru myszą. Widok okna.

14 stycznia 2017 r. W pakiecie "Operat FB" można obliczyć efekty ekologiczne z różnicy sum emisji między dwoma projektami Widok okna. Raport w Excelu

30 września 2016 r. minęło 30 lat od uzyskania pierwszego atestu IOŚ na pakiet Operat.

15 czerwca 2016 r. W pakiecie "Operat FB", w przypadku występowania serii emitorów o takich samych parametrach i emisji , można raz wprowadzić dane emitora i emisję dla jednego emitora - wzorcowego, a przy każdej zmianie danych program skopiuje je do pozostałych emitorów na dachu.

Więcej

9 marca 2016 r. Program "Emisja c/s" importuje dane przez port szeregowy z przepływomierza DFM 1197 oraz z plików aspiratora ASP3.

Więcej

4 listopada 2015 r. Pakiet "Operat FB" - w oknie do obliczania średniej szorstkości w terenie dodana ikona do testowania i zmiany wielokątów wykraczających poza okręg o promieniu 50*hmax. Więcej